Arvioiden mukaan syöpäriski on normaalipainoisilla (painoindeksi 18,5–25 kg/m2) noin 6 prosenttia pienempi verrattuna lihaviin (painoindeksi yli 30 kg/m2). Yksittäisten elintapoihin liittyvien tekijöiden, joita ovat esimerkiksi terveellinen ruokavalio, normaalipaino ja liikunta, vaikutus on vaikea eritellä, koska yleensä samat ihmiset noudattavat terveellistä ruokavaliota, harrastavat liikuntaa ja ovat normaalipainoisia. Suurimman terveyshyödyn saa elämällä terveellisesti (lisätietoja osioissa ruokavalio, liikunta ja alkoholi).