Arvioiden mukaan syöpäriski on noin 11 prosenttia alhaisempi enimmäkseen kasviperäisiä elintarvikkeita (vihanneksia, palkokasveja, jalostamattomia viljatuotteita ja jyviä) syövillä verrattuna niihin, jotka syövät vain vähän kasviksia. Yksittäisten elintapoihin liittyvien tekijöiden, joita ovat esimerkiksi terveellinen ruokavalio, normaalipaino ja liikunta, vaikutus on vaikea eritellä, koska yleensä samat ihmiset noudattavat terveellistä ruokavaliota, harrastavat liikuntaa ja ovat normaalipainoisia. Eniten terveyteensä voi vaikuttaa noudattamalla terveellisiä elintapoja (lisätietoja osioissa, joissa käsitellään normaalipainoa, liikuntaa ja alkoholia).