Popis

Okolnosti expozice

Postižená místa (nebo typy nádorů), v jejichž případě existuje dostatek důkazů o karcinogenitě u člověka

Arsen se často označuje za metaloid nebo polokov. Arsen, jak přírodního, tak umělého původu, se do životního prostředí dostává hlavně vodou.
Arsen a sloučeniny arsenu se komerčně vyrábějí a využívají po staletí.

Hlavním způsobem expozice arsenu je požití potravy nebo vody kontaminované například pesticidy, herbicidy či insekticidy.
Rakovinu způsobuje také expozice arsenu vdechnutím.

  • Plíce
  • Kůže
  • Močový měchýř