Popis

Okolnosti expozice

Postižená místa (nebo typy nádorů), v jejichž případě existuje dostatek důkazů o karcinogenitě u člověka

Výfukové plyny z dieselových motorů představují složitou směs plynných i pevných složek, která obsahuje rakovinotvorné látky včetně polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), benzenu, 1,3-butadienu, formaldehydu, ethylenoxidu a kovů.
Složení a množství emisí z motoru závisí hlavně na typu a stavu motoru, složení pohonných hmot, aditivech, provozních podmínkách a zařízeních pro regulaci emisí.

Hlavním zdrojem expozice jsou motorové výfukové plyny z dieselových motorů používaných v osobních a nákladních automobilech, lokomotivách a jiných motorizovaných strojích.

  • Plíce