Popis

Okolnosti expozice

Postižená místa (nebo typy nádorů), v jejichž případě existuje dostatek důkazů o karcinogenitě u člověka

Benzen je čirá, bezbarvá, těkavá, vysoce hořlavá kapalina.
Hlavní zdroje benzenu v atmosféře jsou umělé.

Hlavními zdroji expozice benzenu u obecné populace jsou:

  • vzduch zamořený benzenem (tj. v oblastech s rušnou dopravou, kolem čerpacích stanic nebo z průmyslových zdrojů),
  • vnější ovzduší, které obsahuje tabákový kouř,
  • kontaminovaná voda nebo potraviny.

Zdrojem expozice benzenu v domácnosti mohou být také protékající podzemní zásobní nádrže na benzín.

  • Akutní myeloidní leukemie
  • Akutní nelymfoblastická leukemie