V současnosti není známo, nakolik jsou elektronické cigarety z dlouhodobého hlediska bezpečné. Při jejich užívání nedochází ke spalování tabáku a vdechování tabákového kouře jako při kouření cigaret; proto se předpokládá, že při kouření elektronických cigaret je riziko vzniku onemocnění a úmrtí nižší než při kouření tabáku. Případná rizika užívání elektronických cigaret minimalizuje zavedení vhodných předpisů.

Elektronické cigarety mohou snížit obrovskou zátěž představovanou onemocněními a úmrtími způsobenými kouřením tabáku, jestliže na ně většina kuřáků přejde a jestliže se v tomto ohledu podaří vyřešit otázky problematické z hlediska veřejného zdraví.

Mezi ně patří obava, že by příchutě elektronických cigaret mohly lákat děti a podporovat užívání těchto výrobků mezi mladými nekuřáky, že etikety neodrážejí obsah, že elektronické cigarety se uvádějí na trh nevhodným způsobem a že mohou oslabit úsilí o kontrolu tabáku, jelikož by bylo možné užívat je na místech, kde je kouření tabáku zakázáno, nebo by mohly kuřáky podnítit k tomu, aby místo ukončení kouření přešli k elektronickým cigaretám, což by v konečném důsledku v zemích s vyspělou a úspěšnou kontrolou tabáku opět normalizovalo jeho užívání.

K posouzení těchto problematických otázek je zapotřebí další výzkum.